ونوس حشره خوار

  • ونوس حشره خوار2017/4/22

    این گیاه با نام علمی muscipula Dionaea یک گیاه گوشتخوار است که بومی دشت ساحلی شرق کارولینا در آمریکا می باشد.

    برای اطلاعات کامل در مورد گیاه و روش نگهداری صحیح ونوس حشره خوار لینک زیر را دانلود کنید:

    ونوس حشره خوار.pdf

    ونوس حشره خوار