همایش تخصصی کشت بافت گیاهی

 • همایش تخصصی کشت بافت گیاهی2019/1/1

  شرکت اویژه کشت بافت آروین اولین همایش تخصصی کشت بافت گیاهی در دانشگاه تربیت مدرس در سالن مطهری
  سخنرانان
  مهندس علی عقلایی
  دکتر عباس یدالهی

  همایش تخصصی کشت بافت گیاهی